Free counters!
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

 

Spoločenstvo čerpacích staníc PHM, LPG a CNG je združením právnických a fyzických osôb  pôsobiacich v oboroch prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami, nákup, predaj a skladovanie palív a mazív vrátane ich dovozu a v ďalších oboroch živností s týmto súvisiacich na území Slovenskej republiky. Poslaním Spoločenstva je vytvárať optimálne podmienky pre dynamické podnikanie v oblasti prevádzkovania a servisu čerpacích staníc PHM, LPG a CNG, investičnej a projekčnej činnosti, skladovania PHM, LPG a CNG, stavebnej činnosti, spracovaním dokumentácie spojenej s prevádzkovaním čerpacích staníc a skladov, prepravou PHM, LPG a CNG a ostatných súvisiacich činností a hájiť spoločné záujmy jeho členov.

 

Dňa 20.4.2005 na výročnom Valnom zhromaždení sa Spoločenstvo čerpacích staníc Slovenskej republiky zlúčilo s Asociáciou čerpacích staníc s tým, že budú používať spoločný názov Spoločenstvo čerpacích staníc Slovenskej republiky.

 

Spoločenstvo registruje k 31.12. 2013 riadnych 26  členov a 1 čestného člena.

 

Od roku 2006 Spoločenstvo reprezentuje zastúpenie Slovenskej republiky ako riadny člen nezávislých čerpacích staníc v nadnárodnej asociácii UPEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka aktualizovaná dňa 4.6.2014